Skip to main content

Full text of "Thesaurus Philopoliticus Vol. 2"

See other formats
' 

1 

DANIEL MEISSNERS 

THESAURUS PHILOPOLITICUS 

(POLITISCHES SCHATZKASTLEIN) 

DIE 830 STADTEBILDER 

NEU HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON 

D R - FRITZ HERRMANN und D r - LEONHARD KRAFT 

IN DARMSTADT 

II. BAND HEIDELBERG 1927 

CARL WINTERS UNIVERSITATSBUCHHANDLUNG 
THE SAVRI PH I- 

lOPOUTICI 

£fcer 

gjoltrffdjt# <Sd>anf(i(n({n5 

3»ci>uit C9u<f)». 

§rr(l<r $&df. 

Cum Giatia & Priu. S. C. M. 
Speciali. 

5r«ncfftmf>ft>$ii<r&..fftefer. 1617. 


ALVIcS 


Villas UK Mi. 
TT Sr,STg 


.yt.TOVAPRINCIPlUM 

1A DKN [N ARABIA. | 


IXMJ^/jtd^wJjkc-, 


■icSjjmmoTL 


NECXSSITAS FACJT vourv* 


Tdwn n&czfsitiitis tS£ £infs\ 

teraiHT- 'IN.'. -I i i : ” « 


w,un «T*B OMNI PARTE BEATUAf 


iUAPEFDH 
WWfltXlWQSWm'Jrtvrmsm Eb 


43§ 


fr AT.LTLS MliXTliM VALETIN .SUP STtRaUILlNIO 


\njrcjmj'Sj}uisg Si mlaxyficj. 


xmiolLlctn 


JL r*3U ML LL/I IsL^J ^ fww ---* 

Wftty-k « 

yi frtiTioiLtjut . 
■^WWvNWS^ 


TORTIINAM RtVEKEN TEK HA BT. 

Bilbao -in kupclkul . 


r Jtrrcn Vafaftrunt mmfu jjjjaifiodea. 
INVTDIASIBI 1PSI NOCINS 


Na?n$, Jnvuhi&_ {iul inATiJit 


ft non cadiris LLvornocd, 


tntermcA. 


jcigprumjanjjcui 
£ ~ *"Z a .: 

RjHjRl 
.ONE BURG 


Nuji^wsj{amma. twtwm eSh axxalcrcjijiitc Jjflt rmdsJnrocuLj^drt 


r cnwm vtteharidrim^ Tenui penbentia rim 


jrnis id i kmdfiio LpcvMdtOrois 

mmifcMicJl dim awf lit. ■{trWcMt, 
£e£eri{c&jt;jampt^ut 


yOTTUUJl ItTLS iocJifoj 
Jbt cinan lumitn 


urnjtTUL citayfwnl frond, rui rut 

s dhcAfojt&r vtriamjt, 

- dwvrmtjajiot fiaiuji. mmm 


DlKAMT” fknuen: 


ijis Jit^jjbrcct^jotiius (xftris, 


LX UNGUIBU6’ LXOJs'-bM 


Lk Vmfuwiujtt tc Lcotloh TwjchmLS 


'rumjbrcQ^cn Jwtmen-t, 
Xwcn man aJhi xtamtn j^rint 
fiAMNOSISSIMA 1 ACT LIRA TEMPORLS 
*- J Drendelborg in HtsfiLN. m.jgSSRWSMM 


^ n 


-ds confunus vuLrtir? ‘IcmyorcL non n 

Mliiniiiiii;, 


WffytM 


wgrymmijm/m 

W&JW'M. 

mfr/Un'/Z** 

fMPJ'Mfk 


mTlfwWfmmJtftm 


iMtKtjSBL y WffXM 
3 DUM PPOSUM CQNSUMOE 


■CllA IN HIS PAN LA 


Ltt C/nulla, viris futf.mjufcjbe-ncrata&t* 


vtns Luce,Tnjm^ 


sntdzcn/rt 


^"oc c^witjc mwbtio 


Qwdhiililm vos tollitis rccjjrocis 
tPL-ti k LL L 

mmmm 


TEMPU6 DO CEBIT 0PT1ME 


GLRTRUDENBZRG Pi HOL LAKy 


'hmia. iri ^TihirrLjprofcrt, luhia omniajbivit Ttnyjujj utyjnaroj muLjfle. jiLcat. 


tVas £unAdunl\ 

GKEBINSTlm IN HLSSL. 


TORTUNA VARIABILLS 


Volvitwr in drcitniTortiaui nual^njL rohmAon Jiuicfijuis ntmiumjvltijb lUajittigfii 


c^pcr fpirt Dcbrcufoi flctmnwr 

jiMI 


SciENTlA £ TABILI4 


Grimm: 


^vfUtGcn^ro/kjl r m£TViiju,aJra!.Oj ^ynpiAilijic^^ctfic. vcra.$cienti&fii, 


rcCUBO 


tlhrurvn 


' £ under Jem. e&rm.(lat. VE.STEM iSXIV^ST j.jkygliikk 


L vfasPidL^Non vjfttvijwr£tiwi vcfbis AnurUr. 


r-djUmiS 


^SotJotl las In- 


\wnmtm 

TERT OMNIA TEMPILS 

_ IHEIMERSHAlMENmiyrc/i fg 


Vr izt Litre Ttyhjbuxfcit m^siius zftas Sol Id kAuShmno lobmsfat 


ommu 
NATUKA OPUMA DUX LT MAQLSTR/y. 


HOORV rs HOLLAND 


DiixJfotuvi miii eSi:Sic rumh iuctm. fM^ndx^/y^u^r^jicScl-IijC 
\alx>ra.'jjyiut avis 


apis mil, t/os araiarinim, J&cjnciiazt aLj: 


Oumztn rout 
inspemchi. 


TJzm/.TK jOi 


,aimer fur 
I Srvis XINCZKE BLSCL P AT! 

BjSj IktHiRAMna in Ital la [»- " 


,ianjjuuLijs dj/jios yagtriitTPatiirLticL 


:wrij tormzTvbtj cruets. 


T/jzwcTy 7l7aj%rjt£wc&s j fa/s. 

Ntcsimr issi tiros 

C JlNS-pRUGK IK TYROL..' t ~~ 


rtis idem, RicrtyentrofcLjSatti^ 

% einywjgvon mldario^inn., 

Wirt 3a.m. JurciclimA undDifcvplvrL,. 
1ITCANTTLS SIC AURICULA 

k<\~n igsbeMln prluss : mmm 


t/uz/e i 


BMII 

mm 

m 


\MWKwPifiW 


«■ 

W’.Wm 


Wmt 
1AJMHAW WALDLCK 


umais 


mater nidk; 

HECOR-DARX QIZLS TULRIS 


Do midtntrlw 


Dllt, 


Hvn^i^e^mpfnc 


JAL-LACIA ALIA ALUM TRUDIT 


^j^r^wkJcduyiv^Cices of 

fotrfJ ytfcioTi^iorcl, taildu 
c»5o wtifi kftcflocJlno eft- vit Yana t,at sim vimms ira 


nvjwfajtcJcuiTus tn arbor?.. 


\afzni rcnan./ 
buffi. mOcrtt^aim. 


■SS^S&SMntfid. 

TORTI FUROR A.RMA ,\fLVf6TRAT 


armis 


'ONafirtL non cnfc tmcvbit 
ALILLS PECCAT ALIIL5 PLLCTITWx 

1ME-SiS INA in Sicilia. ■ ^gg j===— 


sjsaaum. vitantc. -rnaLiij ; 


jcniqjjjt cur nuMs mrzuMann, 
WarumJ^Teiffel ntc&t cun raJi 


Qccupat LKTRIMUM 5 CAB JLS 
"^MUNTkENBLRG^r^l '"^m. 


•sijias airrit mrtutis 


jsjjrojjtTeij nic st vmdjcdi 


ILb'QUE IN TERTIAM ET QUAEJAM GENERAT L0N1M 


Namur 
ratio tota, maLrwnt 


iXonJatis estji^uLjltL-ujnm, 
<&zr Wo^ffmbfcbicn^u^ 

*' -ft*. O' ' J / /_ tSlMLL£.g HABX3VT tSUA 1AJ>KA LACTUCAS 

_ i -X_j— =5^^=^ i^OnQISRA QI [I in 'Fra ncifn . 
alimii mcTitcm, Tltamnius Aja\ %nftjmb^orcosjc. cgh 


Ktmctn,/ 


t jrtiax intfrtmni 


,tz UnjmiMtetC/ 


)tr2vm m 

■HRS#** 

RSSafe 


vi Ungurti, 


wre t cavca, non. ojrtatjicinttus avei-tu 


docet aiumtusjit coijiutucLo Jij-, 

i f¥ t uh A n 


iihSKk. 

;,\W w\vw' 


Non NIS I CONTRITILS FULGLT. 


'im. inxiitias 

JYIUUSQ- Mini NULLO DISCRIMINE HAKP.TUR 


Mrs oyiicjiXfgrc IhlutuL ~Rgum 


tdlfenuTl 


mjuvn 

■mitr-i 
Tempos tmx rxrum 

—TBit^KUHZiM amMain JA?-; ... W ft i.":- -■•■■ '• ; 

1. BBarfc-J. -j 

WS££' : 3 

inuiiaum »"•' .£*•-: 
gSgaSissaag^g!!! 


SAT IUS INF LAKE QUAM UR ERF, PALATUM 


fAWlLLmC-SFUt’ 


(abort, fcvi cum mo intent a. futurci 


ra non.-u.ntct 


) £ts tftaccfvcrii'enmi faj mm 


NX CREDITO CUIYI.S 


jScHLITSEL 


NtJimLdrKiJvLs Comic.uL•. VuLptj 

JjLxxa cruLlitas makes Lcepit irxrtcs 

g^riim nick zii tvoH/ Jk atw iraJi, j 

UmX^td tfcm. Otcvniginicit zqrwi, 

> cg£r ijl nicit toit oi trjcion. rapt, 

1 O0uzuf nicit timtftdLt atrficl Su/t 

Avaro MfeSSe ® 1 


STADLK in 
479 lUTOlTUNC CUKKUCA PLAT.LS 


1 TABOR in bouemta 


nfdix cvrrucajvvd cai cocc^ts ova. Sic altana titnJi^orjijiujTiorti conjux 


Wctflir Join, Wtii , 

d&nTLU rwciflafdciriSfii^sjcltt rt/ 


cj&wnidftu, licijhifr tcnlnLacitiajiit 
rdS/V jcionzrS^uc^aucd unaComut. 


480 
AlTHIOP£M l avas 

BMTAKVI.-SOIN ITALIA - Hfe 


mman 


Qut icuvat MihuycniJr^ajani one 

‘Vim tkrijbaJSmtiti nibr^dunft 
^truj-jhi mui •iznrai^aT imej 


Libido sz ipsa. m: pun i t. 

V-iv&TLO IN GILDER: 


*£)an£u,rcH'tl&r Tztij X0QIIACITA5 SUCCUMBir BKILD£NTUL 
amMS9mWACHTEm)ONCKM GLLDimmm 

«&&•£ #* -'. 7 ': 


_ - ._ . - . - 


Lajpvz 


uvurahir. 


.iMjTLpiurcj com 


'lOjTionvt 
MANIBILS PmBlL Sq LA3QRA 
\tnmwi 


fas tVrotMwcr zagcjvzrmsri tjt, 

Qm-Hrmaifot vadttydrift, ** '■'< 


iSXDNON MORTEM UK JNUL Tl 

Mp_M WOLTVKAGW mitESS 


mulhs/ Ccrta, manc£CceLoJ'cn>os (Vinl&htJy-, 


Lpj/imtr ago mart:* 


iiomnoru,nw 


-arm 
®S|Psfl$! 
W* j 


mm ~firt jtatirnvgrato,ycr burnt- Ciamui iarfo TLtjujbin-taz cum, fie bcnejacta- rf-ert- ■ 
:tpQNA in Hifpania $ 


Barm 


PARENTIBUS IN 5INECTUTE NECEASARLA PROCURANBA 5LINT. 


489 


jv-saiv 


PAT LENTA vS'AVJTJAM VINGIT 
JLti m nwrtalcsjuiiax. carotar tarn mundi 


'us , fyfurf/ant, nations victor ad ius vtmet 


win iwc/ymndct liBI HUMANUM DEE ST A1IXI L IUM, I B f DIVINUM OFEFAT UR- 


nlfert, aSi aiimentu 'Dens 


Tumhum alhetlo rccefeitiNulla,parens 

Sbruyjcn lie uftc 


'is cum 


orvorum 


tvunn noui nulls we-j. 
CiARRiJLIJM PROBJ PAR3LNTE5 NON IMITANTITIL 


kcerj/itjfuttura, jjuilis Q)uvs lionwji vubt,jjrtuns estiuec 


is mnocuts 


taijiiurntis 


T'stfttt jc-tft (UrlJlurcoLff not vemonumv 
^)ajS cm flltnjcflz±i fctm tt&fl tjT: famr, 


■STUDIOS U M VIGI LAN! lAjjLCLT 

3?i* SBmSSELjnRrata 


jncojfrwfutiAu ortrbus. 


Ol bona loctrimtjluitofutnjo 
jm ftuxhm lutbitt jt-ttiarpa 


omnc 


-4 )anut cr n. 


'4&gs 


Mtfl 


' SIS-A ' 
.If'ffifi"(I 

»<• •* hAA* .j. 


|§y™p| 


MUSICA VEL FERA MARIS MONSTRA MITIGAT. 


curjnctntwipermarmora.falvus AtwnAjijJuhrit/Wrizftans milieu caufa. fulH 
Waningfjtn VattcrAm^tejwuft, Ssvn urj'ncil tjljjcwefen lei, 


Jtncri lurch Iftecrtffiuur fiindt. 


He Vortreffcicnt Mup.cn 


494 $CAmLAM RHjSLN 


DOCTRINA TORTUNAM KLGIT 


ThtmJ'irrtutuL. loco nefcW confiftore ccrto, 

afcn i$ttaeipUftn olirt / 

-Qas>j^cdgud^iigt pnuu >tt cwtjort 


Sic (loctn'na vajani navigate igfafret urn. 

c$o tnu.fi dafieffl Ju^cic^rtficit 
* 1 •'* ' '-**■ - fat. Itefiit-. 


fidytm, ais da ttn fajl cs jt 
MMfiMm, 


Jug um del suave 


kJoIus ftl cpiojp 


Extra Dn 


Waft ogv# tm <$£>fcj7 mit mjj 


Ip 1*-' & 'i£ 


Potior c.st gujtlit, (^llam oll tAi.rus 


COCHHUM 


Tknhm-jJtljrcttiLnij cujiiimt vmxui cxbifapi 


fcjuruns Vailxr mu 


Wtmti jitgt dtrP$taAaa.nig itmgricn. 
-J)crj£rnic£ Jlt£t jfahgii Rebtfrjrij 


i jg M g» IWW|i»WWIHgW^ g^ 


Qb SOZ.A VZJIXy l 
DORNEERGm- 0 -W<* ,. 


^-' olpc fo ^Q7izzfaciaxt it/(, ver/&jj?nB^ujim,yn.httare Virun^ num. t p^r-f ,J u c tr {£ 

arnj»ji«ai«aigB gg& 


Mi 


IN RE GRAVI MUTltO AUXILIO OPUS EST 


Lorivcicnijublatum \iurrurufcrt It 


mtuTiu)/ at u 


t UltnJtr uj'cbn. HcbfcJn ft* 
£ 4*1 Lamzn Mann Priatf 
VARII SUNT ViNl ETTT.nTJl 


ElfFill 


MrJ, FlDE/SPI XT C1L‘UUTATL 


PMS m JerGritfjtf’ii/tDtit- 


Zhiwrr^bzjim 


A^erumtrwrruniy r^rut dozAL/ JJi 


und'dcr ficBatief*. 
OmNla PACTUM 


CMvcrttrtjitirtcjti/ l&faitcmjbhm. v^ftojma/n -tiotcrfr. 


5 ' 
(icdlfcauem. 


Ubi thesaurus ibi cortuum 


$tdm nie&r^IanJm- kriz^ummuxt 


503 

■WWW-. 
imroiirajiMiwwiiilfliiiWUUiiBrr'' 


aJ-uxifcdjLjiwiru nt : Susjcrit ex iEhi/jedefcrpcns Hie ven&w 
minuses Ssc^mun I c 

io/esfom, Vojn^iffbJtc ScJlhtyj voifrtriftvcrittrtt. 


‘omJttft Plus mens quam forma. pollrt 


'GIIDEN5KEKG vLtufstS 


ett: Armer tropff, 


Pr&stat amittxke partial qiiam: totum 


ifARD.AJ.E.3 :» HiiPwur... ( 


2<zj cm manfr/i nrilia, atfbor 

CMbra. 

icus tmbd. 

jrroijddriomini 

M urni cnRsriM Lis crm 


■roUtrum- 


PlILCJA QUARlTtAT INVtNl T AMARA 


HOHENSTEIN Hcfiifi. 
Si, CURITAS PARIT AUDACIAM 


Jhmfus creeds 


Warnt cktJ)iuu£ctj!k\ 


fei'ininiimjim] 


'PjfflTTm MAVIGANT5 AQUA. S UBME,RGITUK. 


JCgXSTXJUACK cun Maw} ' 


Qjoruis fuwltfsd TMrbmJortiku vn wills/ Slyrurw vefbr&s Nyrnjjfut (lidifset a£\ 

r mcHrafs ttfein>, 
mtrsjtPucJk{rins. 


' VUUIllflS / IS 

c^drwrtc^Jt lldti 

Nemo scit, quid altzri inkulntl harlot. 


Keyserswekd. i 


animus qua. continet alia- JVuruqiimviJdrt valet/ corulitu quanJo rrumEt 


%ujl alien ttUn/cioh i/i niemaml, 
S n a 1 a ■ t /■■ a a 


Wanner tint nimtwirbrcvelc 
fHrtnidtsjerpiffes jaJidrt. 
>Vi?h 

.Crrmr^T 


r lccminMs Ucii 


kuttim eSi:ardercjempcr SFtet Crocodyfi irtftaij'ctrnin/lj'i&pc tnaLv 


Offt wcvnetafs dit Crocodt 
US', -t) 0 ,0 


fticJk aBzii ift yj^itidjtnfcjl f 
rd)an tdrcrurLwcdiil tin, We 


um^iAttiisi 

jHTO tUll^igil 


TiITURA CONSIDZRANnA SUN 7 


?)S.LAURZNS In 


Qwilj'ajiiJAjrJjjedts djirefe, 
BELLUMVEL EERES P ERNlClOS UM E5T 

,s. lXi LR£isr<s 


')mm vis itruta- duGt'jwJicri- naturcrfz'j 
bitten Ht flaiitr llai Scrcit 


■.men. 


tutocH tjt Ml MCMGfiaJWiuL cum 
■J jn^ tout derWaffai najilh 


item. 
r-, 


SU3 60 RBLDQ PALLIOLO SJLPI LA TXT SAPTXNTIA 


Stw cavtmcji 
MAGDEBURG tnSad 


’(T /Oi •5TITJA EUOPAM A MAftTL LI BE RAT. 


MERLA in Ol.Hep ft tf 


llnjan corat tuum catdxs cvjiulifsitnz Mavorx, Liberat JE-uropgm-, nwicjacra-fuftitia. 


Von air jePzt Eiirupam defrcct 

/-> /! j.! a Tig, !g - j 


-^Duart 'mntgirftlaiy dim 
-d)iifi art ijl nur Efutnc 


am. tree 
TrMIDlLS MILLS LAC ILL LXCUSATLONLM INVEN IT. 


mi vrorurrii 


c ~ ‘fjj ‘ ggjgggK*r~ 

tSWSwss? ji 

! Si 1 


yr«ii ■ t 

Sms NULLUM PL JURE SIN IT W fyfl nidit ntref&i zjl 

la ' ff p ff tS 

jcinnA, 

ttur Raff in L 

t>ofri 

l -' A 

Lit/vert 

L ra.rp ; 


! Sti mjsr oder umdt. 

\ 

\ 

cfa'jffir, 

CTTtk 

Nvcrdi 

'*jr6esi 


CXMAX 7 XTJBACHa TANTUM OBiXCTGA 


Si ccrzrcmJ&aaJu 


-MA.GNA <5API, NON VI/SLD ASTU CATI1INTUR. 


VtTLOTL-Vi 
imvs hoc tcmpopx jHHjmrn 


Semper critympcr,nojbro jui tmjiortjauji, 


IDutur 


wius nunc MALUM, ]\ON POS3L F£RREMALUM 
1$ ORMUS UPzrfuc. 
-iftius non nuniuiniur 


ClTO TRANSIT GLORIA MUNDl 


>PI CTAW in. Italui . XLniuai 


Quom- cito tarmentifuhn Fqrtiok capit pr&dam 


f OLM I in Bohmen 


arms GaiuUt affiant pnclum/mox raj 


’ncnr cc) 


went Ci 


m, cams oi 


am remit 


tindzeucjt bundad miti 


Vorjemert Scfdumf tmjjuten- "3? Srat 


JRA SLBI IPS l NOCLT GBAYISS[ML 


)HZlCH£NB£RG.Gn Catxcn. 


Non aiiosfotumf 11 


NDerNfn rnitjproflcnt. Nc 


th'ilt £(M, 
Vita hominls tst curriculum ad atxrn itattm. 


LINF ELS 


Drums julfr, 


. drtaft&ftzACftLO, 
a&zunr. Arv^eJi -Mauls torment um avaritm, ,quam b\ixp^rt 2 ltls 


tc inopis corpus atmtax. twarus, 

Verjgyeibqg Hit auffZuferWZZt/ 

~$)ai ’Ormzn frtfi aJijippiiilt iwdjpcleL 


Corpus mic Ippuyu tkvoratahp mtrruvru 

C&en^tihJLiiM iorFfndtisZ imZ3r/T/ 
3)sr tbmu /n/i imcifiUrt opr 3eA. 

M US UNI NON FIDIT ANTRO 
: r ~%CL.S. RllPLRT. '" ^ '4 


CW£fl/jyiIMA NJMLA UORAy^nUAO. CZlXMTATt 


rd%is t&rdamzwi; ncc ca^riinJimieSi y Sf- 

nodrnai'z^Jdnti, |’4w1 

^dlmrt^s^rufan. iva/aMeff. l$rlvn 
hPH 


OLAN IN BOH MJOV 


Pro .salute FrugRu..\f : l\akl\'TEs suwt^olliciti 


-ucupis w/ululs poStaiuvr 1 . 


■^e.yvnad?. ein. Scfvru’nptwt-, 

T/VSZDIO SUS QUAM CUPIDO Iggm 


Amaks plriculum mm pzribit 

~ .» " j T IN G IS Ttl Portugal!. i ^T : - - 


Quij'lrtut: tnfuiiaj hmis in rupihs aids, & 


•ijjfeJuij c&rtajjericla, celt. 


'Jana maim tn■ iwlimjrljm, mu, 
Jiurtzrmi' 1 aim und^a^tn-viel 
Vita hominls tst curriculum ad mortem 


MRiCHS'rmJ m-vcrgeh 


a/unMn-/ QvLytus c6 aHo\ 


Serins ai±citm ntdnm,.proper. 

3um wira$t Itruffn 

cfwyj, Ttl&nnHioi/ a£t,rrdt e» 


Unat-wirt empfanaenfeiitefelMM. 
~&tn jeder rural dent erjfeidori Per meLns iofksyortmnt aly^jmtriivn- JP^nm kmem. Ojutati 


aim Volucrimjcaraicmsjir. 


^urc^cflrotcr mitirai fioi 


IfUtitm [kite. 


CoNIUGlI VINCULUM I'LKMLSo UvLlLM LST. 


Vvncuta,fucrati tu)7L 


mors 7U) zBmssm 


^E5AliRl-P HlL ° 

POLITIC I 

MR5 TERTlA 

I 3mttett gfeck 

? 4/nfter 


¥z$m 


Noy ex Quovis ligko tit merc 

.... ; Ailacao in ChynaJ - - 


JiuL izrujimm tarli muiultsafcllij Jpfius-juamvis turgor a, h 
Simper pr&sto zssl ntortunium 


Carmen,in hearts NoShui hrfte canit ' AROLS ' Maided 


a Domino Uxor erizdeajis 


:Mg aLimtuTj cui conJyib hMct, ba 

J$cm tier (bn,.§crrm,forc^taitiut, 
iJbuf %ditjan uyutzr fiut 


Pnubru acfa^itnj ajvmwiobzMtur uxor 

^bi frttiruiftci Weilits Gctujcs zjerl, 
‘Pan fiimmef hcijwvai rvirii. PAX AUR£A 


S^nlLtfalus oelloypcLcetn tepofc 


Jvuraifcliertiis 


.mtu omnes 


m&m 
ML LUCATA VALENT 


IOXBERG irCfn 


i tnc-cjyrL 


ctmr 
IMiiuMi^iyaiii 


HDNQRANcS £QS ; AQUffi(IS CONT EMN Ifl&tSIMIHS LST ASINQ 


icJiracd' 
C!ani siGNUM PRimmTiA 


BURBURG ifi 


Watts 


Ill*' 1 - 


mwjuHsi&saii 


fuze v^oJuMjwra : Jn±cn£i}m cujiuztj Qbfartbs ruiilo trtlu.it iife 
CoNTEMPTUS eXJTJOSUcS 

lL£M.Q}S ani Man. ■ 


’oaitOlwt 


:nanan oTmt^amsJzmJint Ctconicc vt 


non cot 


Qicmdtdrqg MS 
G lie ernat cuncta vol uptas 


COR-DUBA mtf»i 


ttuirttin nulla voluptas-.M UN DUS alii 


btulte, BilasjlruJjts. 


hiatus 


lanes atm 


Wirlluf}jetzjmifJtt Welt rajtrt 

>EDENB1IRCK hSckotii'. 


^mjvxor frrcvts eSij, vyj^fcujihjlyuint. vcTi^ J lJita'^ay&ntis by (lather chtwrut 


o ’giti $omjtjcr tout idcKts zjinaM 


> 1 

VIM 61LSCITAT IRA. Vlrg. 


Ltiam ATHI-ETA 


viriSiisjtL^roiurJJiliL. jtjhriit cali£. 

(W'a.VvWxv'; 


Non iS£ctLs a tactu mixlilbri coftDAVTRORim: 
'ynez Sicjicrdit tdcius 


Scce caJwijtditoSMifa 


foutc&cfljur tfttiter &jl nHtci-n 

'.NSTElNinTn 


'efht, {aumtTuc^h 


LUI DAT PAUPXRIy FCENERATlIR i)£Q 


jiSuwmo Hie ^fax^rayarvojrrcm ui [ait 

cll%'irwf&Li ie$en,a.met nidih/ 

Tvol^dricfit ifim. md!k> IN' HOMO QUOD XJIUCAiS£6AJytLS. ^ 


ivfeSia. tSif&fcumis e£ deriis rif-i 

>PX6 SIAFTLUUNT Nl APPONITG 

H* (jALLIPOLT in-Jrant* 


Smt Orocjl. CoRjalinm lOui ambtilat cum; sapientibijls sap iens lyadl t 

- - -a CkR-EVlXfNGEN IN llAHe* I; : iI5Si!g 


jU axhun igjituni tenJ.it: naktjiairtcL coeiti j 
I fflenn trjzJett rtcfibai vurfhuidt, 


TzJ&phavtia. CUzgmenj 


Jtnaxd^cmt 

JhifJiefcr zm-jiltr tjh 
theftjiliner ntdmujj) tl 


vernierjct-iita: rtcAtm verjamaz, 
<$baatcr: tier fyimmffmeh.VaMermndk 


jjpjiMrajw 
fi-' ''Bff'i 

IgSKlgSC sf sf m 


‘ ,,J IfwM 

Ifffi 

m 

Mi 

Ml 

S®i| 


fiHJ 

Jj Wmm 


«.V-' 
■TT0W '-« i* 

‘mS^Sm^t H&J 


n -, > 5 — 


SlMILIS SIMILL GA11DLT 


WRSLLBEN 


omms 

ENERGY I»S OMNIA DE 


hiartNoUlitas vcra. a. vin 


r crrrjo:jaitrofis omriiajniwra, 

&EP&S 6 ( APIEN ?ITIA SILENTUJM.. 


HjmizLt 

ipmvca 


'I'lllllllllH 
eSi, dlaudoAcrti^i 


Wlam. . -on'".-- 


;p| .Pf - 


«3L - 

WjgS 
‘>i7u»»..r»IIH~«IMi«^^ | 


IN MXpiCO BJ.QUIJUTUR AJhS LTDILLGZ NTLA 


locbi: jHmcferpens, Cams etSaxmlhsmtifimaJ^ 


5^5 

/ /j'/Jf/Z'i'/tyi 


ULLIBLTAVLS SILQ UTTT L'Ii CAN 1 11 


Lands Cron mULsmt: 
COLLIGIT JESTATE TLLllLS PRUDLNS 


,UDMG6TWf 


Ttrtma^j ai aJibna/^ruJaiSj, accede. dwerant: 

Oti^J'cficLntuTj^e^yicus in/tj daub 

-J)ie i&ndffrjtMr ffoimtieTSzdt > 

- cs^bJbnrfcJiredixiir/tyroi- tbd, 
dprum ijhx irn Winter o&u, mum:. 

PXR ANGLLSTA AD AUGUSTA 
nrnmMLmmRG hkss. tf-Jl;:.:: > 


At, tit virhis bdilempLiint rrunjjlrdMonoris’Ji^tTtupiaayjfe/hipateAi 

IPi&u 231 cArn Acmtvien- cntpor, I mEi Zttfri ^Arat'Cempd tin,/ 

Plujbu. (Lie A ittic.A Atid/ji -zicvor: -A)ufG^ae7i£ o/hJldh/lw, wel/bfein . 


•/r»\ utmw 
llRCEj INS TA , y pyeggjA 
Si Putt adfixa*njapienf amUnclcrr -mitarrv, T'fonjajn.at ntrrwwt , midio 

Wcn'afcfitidt tpiitjbin, jtii off) afdieTcIt , ^Suvied^cdetdjetrt 

-±>ctjl er das sqtJd mcAt vdcrjcKrtit, t^rojlt ruvrTnettjfnu 


imus 

NX LINGUA. PRACURRAT MBNTEM 


iwnjrtzcurrat ntattetn kua. ilyjiuiL aweio: Etjnimis,jUJOtthivis hiajJfitjJiIt . 

nldkj I ituJIt viel^era&, mr mo HI ffedacftb/ 

Truut ircuiufm-rt^a-uicimie. cvnaouci -2W iatnicTrwTU&zufcjbden, iracit. Tortitudo cxdit Vmm 


• Vcner0Tt/vi)iibLSj mb ‘JnauLs (SijervuS) toiijut^rxflbt or{>L 

fczttJcmsljjfll " ILniar meMtn jtais aMdiv 

t/enbwdfcctttga - ffin TnucEtzQrrt^ urut taJlartfa. 
>N£iiurch mss. 


MLLIOR AMICU S IN PLATE A, qiiamallricm m CLSTA 


D^plaim. mAi&rfcmpar cnvfdur cmicus, QuMv^louI&ns aunan cijlaj'crvahtr mg 


QaruTTijfc&r [feme fractui fvwt no 

575 


C jlvbrqnxj non sunt irritandi 

y^AJQfA. Hal:CtSut^t 


cLoTymiatHo', 


Wlajuim 

''tlHfrljilll'i!' j- 1 '■ 
PliLCHRITUDINIS VANITA5 . 


Djfdtc injorizduJrqjjdL nmjibr^ornuz, Qua caftxs tumno vurribuscflcfolct. 


e/lcinen/. I VcntjcJum. mirb tr tiIcM won£ oeiuk 
5ltFlR SOLUM 1ST SUPER 5ALUM ORAMDUM 


rrttDaa offeroparL- 


’.(yrrmt. i ShS CONS'tANS 


ojjfervajuo dnieUJis 


'this ancrtio IIONO RA MEDICUM PROPlXR NLQESSITATEM ■ 

h StBnrrtmYiMTLur. 


Scis !Makamd3^edu 


r £N7T VASTUS ,VENIT IGNOMJNIA 

b jSOH>TXCKAi»tRpXK. k:j !S^ 

.w'l 


*»yryi 


-DERA IT POETtL SEMPLR FLO RENT. 


***** 
iTARCKEN 


UMO PAiSCUNTUR AMANTLS 


m 
rVLSNUBERE: NUBE PARI 


5t tua-Tiwiijiot&TLS C^jrri^ctcarJ^ bvryjit: JEt tarJucnifi ins Wuie 
INERTIA. iSTULTlTlA.. VORACims 


■port imoffefvflah 

XUBLKE PROFT LRDIXITIAS MTllLLAt 


STOTH.S 1 lENUAJl: 


'turn. 


ifj Witme. jdy.iJi eyjat art/ 
JprwntfO&ui yams auflga/uJitrmrt. INUM DOM.O1S EVXRTIT 


A jturino msAPm 
ifUcit crdficJl tin mdh 

CRAsS ■ OVL5SLMPAR CRAS OM ms DILAMTUK ATAjS 


PRINirt 


QfiAS faTtpcr cla m^l Cmfic ddzffarxfa. doc mdjuoJfir0M^ afar. 


cwfZarr/tyZ mfeiitctpraft. 


"Man auc/lficm z$cfufk Balma.yPiruCy VmusjuvtruiuL cwyornJUrmmt 'Fxemjjhan tibtjjmbd in hoc auAnx-Jialefeg; 

Xkrfufjc Wan un/lJauris fpieP, f J&xmmlJ rpi&u,va^u^ertjciity 

Ver/cr^atiu'njj nef(&n vie/ t i&c-&id,nicflacntu7ia.1Veitv. 


589 


B55SI 


, fifties 

Sffir— • 


11UC 


ConfuiiLwzj Qraz'i-tajj ftarerzniiM.ftyidStuan Virbuits valzaicm. nofkra, tneph, fipmojfy 


Slants oftn par, oShyravitzi: i tkr Zyen^JicEb/L, 


<yin, Vmrjri/caer TtacfitraJbyrjbb 


ini Gravitate , consillo zr rzvzrzntla. 

>>>*; 
Kftftg'K lj 
itttZw- 


TUAQUjD NIHIL RLIXRT PLRCONCrARI DX6INA5 


Vaudtm *!(!/ ^", 
Ml*SERXRE ME I DEU*S 


Zwgll Thanks-Lsal, 


l^fainvt rcpditMifs-" 


deciesJu-inosjuts vtice, cLttjjcrit asvnoSjOurri IzcLts 


Want ekr fKcrtfcJl, 


Jltboiurb/meiltier %aJk Jar 'tdoJt 

JrJartTiJicJl Train, o£ksm&£)od} 


TbrmJt Jr 
ww xww? 


SI imf 

MM 


;'\\\\V\'.v 


• •if.-'T:- 


AV\ 


I $Mlm 


MBCO UmHoU 


XMPXRAtfTlA 
Jbr^a^^vMJnjyv^humim 


In MORA PERI OILTIM 


iSao.'jJ )is.a>a Jaiw £**) 


w»a a .%!«*.,. 4 


‘Raptat ajtLa.nt;Je.rdit m^TiajtcricJa. 


TULrujucum, 


'arvon 


Wimriernvi 

"cdio cfaiultL esiy &t hrrcuB^j y funt brif/iigritlcL, Jit, 


nun 

•• '*i in i-ik.i ,„TiWi* 


Ubi BONA/XT ibi amici 


XLNBAMELEG 


Stf^iio xJunt am. mimuiTituT api 


rnxct. 


Wann frets h. 
NtMO ME IMPUNX LA.CLSS1T 


-- - -,-- L ---- .- ^ii¥r-7fc—- i&^kuL* cM£tmLll#JJl¥iitM*9>?/Jw*0 iSwiJ’ftfiiL* ?*( t TTrntWm 

tfiJPBI J 1 Bli i mi MII-flTTwffl 

)3JDENCAPP 


Vuxtih non tzmzrz ck£d£kdum lst. 


Cornjiofitas vlotcs dJ^nu^riJiLs amtawi 

jttg&ajtjpftus cailJjLrrunjv^filai 

aj un. ~W< 

fUnwt jtalktn W7i au ob u. jduat . 

iiruftji Icljclclna^ci ilrjiruv, 
■^Xri^rtju- un fad Id mnvptjw lot . 


6o< 
'ZBRAIIBACH antSEei 


'afitzLamart, Sufmiiitij noormesf,(uav^ilxbitLs 


SpdvimimhiJTir, 


tvmcuis. 


o^icHtora. 

Jptxmttr 


•efisn <Lor 


wm roc 


intfticb, 
mufti. 


In humilitatx salus 


i 

Loquacity trzquxntlr Vcrltati obstat 


pofiil^orrxrtVemTL 


anmimv/Tie- 


ftmroebqg^dt vcrimArrviiub, llidit Tvirbvorirajc^,joriclmi tfudzi 

^aficuert/anrllMbmctlrcyttn^ J^)ie-'i^^7turzu : vm^^dcp^ 
RVt ? - 1 
a :';,- 


it -2 


iif.OTiS; 


2* •> *SSte g 


Genirositas cum rqbore con lunge nda £<ST 


Coburg 


.tajzte &ft uipcthjre fiirtiLSy Dc terra rfaStnSjd hicAl: 

TlIGA TUrLSSrMUM PRAAIDILLM POST MATETLC1UM 


CoKDZLtl1? 


Oh mat^af(zL / jrain.(jv£?ilo tfi fycrminc viteR, frafiJmtrituTim 


lUtmti wgjm, einir 


fUaJlt/t.US th. 


\n.m\ 


IN iSUMMItS PtMCULIS HOMO V1VLT SlCURlLS 


sCRULS 


^Mjrrtaltspam Vitze, 

Quoi^twilftimdaiier^rro (ihtfujrrqjjvftf, 

‘^antzacriruj cu&zti /it itfcit&i&TU&;, 
c§)cs Lm-njj^tAr (thrum 'fic^tu& . 

(t/fes t/wifie. mi£t$Mem 

7P/y3 tmm ■nxrfrJu/m titu/;, 
_ L _ 
CONCQXQRX5 TACILLIME CON GREGA2STI UR. 


Tklaiiri^vnilisJ'i) 


<oCLUtrt ret 


[ill: 


Incrxpat omnia Momua 


'SION INB'i 
’urwcr 

HlC DISCERN1 RIGEMA RUST ICQ 


XbERKBURG aiiubrttek 


totlis jio mjjofa liimAio^aAtiLj Die c^iwivlmn, cjtu, s Rexft. Temperas lruditionim cajpit 


Ehrentees 


jMKVjiljn'f ' " i]'j]j| 


nidZ.I/rn&i 1fltn0ei 
HKJiWBPIMrtOiS 


'ctrujyO, 


ies vtrn-t palpmtu 


ftaAJmaJseat-£orv mthzrttFad: 


JIRlTUS MWAS 


tLOKEtfTLA. I 


Auriculas afvniMulas Ax obtinxi: aucrum, Thmupetit, auratiipart/'tfa. 


UliXis JerAxm ULLA P0TESTLSM6J A VEO 


GRANATXk-Hi 


JViSa. ait m fob) KnerajiAj)ofontia Traado, 

<Si nm omn^otais m^crSnuJerii'. 

afen rfraf, 

b>^)cnalt uni nuult tin 

So mhtjimphj/ardzgr ffoelir, 

Jkia y^imatfjlin, roo&j'teft. j mm, 

Tjt'A.* V jLjfc 

WM Tempil? ciincta terit 


UDENSLRG 


pas eda 

'tjiuzaaup voratfortifsimi rcrwm, 

jTtnc trndcm- in aunt/ laxaa ruptjjtnt. ( 

On 


wifai 

WjMAt/M 

lii!cnati / a2Lc£j : btrc^'mljut 

/ 

o£mi mojd mcMj^vortri^jduvayvairf: 
NAiSlLTlS REM IMPEKFECTIL4B0RLS M 0STEN1AS 


HMMERSWN 


TJauic^jduzcusmJicctidj'cij^ 

Itidch aia^a 

lOofah cut fitterjidi&Tt* 


£s i/i ofmtwfitthu mam. 

w' . y,. _s — 
J ye voas tnan Ortmiu^uanam-y^fti 


Finis belli diebills 


c Xdzaiuffam jtJbn. t&tci, 

—$icK tfufjen. offk mit vycmacH. ]STU5QUAM melius 


if)nSMlI-LIU«S 


■Rpmm MD&JttiritwJisjSutams. 

Kalo IN UNO 


Propon.it vtndus rerttmfiii nupcfnn aamhiSj 


Jit -morj Ji/jjoTiit cu.nEta.JiLO Uliho. 

Hfiercer ^ofidkfc diy off 

Hjjj>cm.irt nazfcjiim. WofcJgejidl. ■ 


.WJlsNTlTS P ROPON1T MOSS DLSPQNTT. 
m 


w%&. 
~Pro tali copies premia rruppw- - 

JSevt fafttitTvarlen tier ■verdyfm, 
Jptr^ot&crmitlar £oor(iecr£rL 


^jwmpoerinJiuJii's mffufcj nifit creJe taiorcen, 

m.vr oifuruttr £na£vortfadm, 

Q-' .... rr • rti /" r //* /*._ 
NULLJ£ VIRES IN MORTL MANENT 


CL.'lANGHEDf 


Fidnin&^uo ruU-nijiniUL tpiatyutz. oivin icntz Nunc ax in arcjero^omitliLfali 


tfteu&cd fiaGc 


„_ icn dot rrtwwn zxJiit/ 

^icjuirc^h- lint/ rticlt mayn ^t^lcln 


Ttucrwnt 


JL* mm 

PPSCHl 
lfjn{ 

rs *3 

1 im^st 

lilS £$ 


'2UM£ 


lllllllllJ. 


CujUOSJTAS JN VEJUCUIA DUOT. 
sfigfpvkttir nbuJcKicritidt lupus 
QjdfcnritXbieri duwpatidurjbrums 

OVeUfer der'I&tUJ /fiencn. m/f 
lUnjleinndmai lUrjbraJic vief 


a±p tyjwn. tempis ht omiu Jbzt 
Wirt ouch mecntjemJUjimtze zeit, 

Wafer CupUinisfaxlgjik- 


62. 
SiWWW 


IX£M-D£U*S TUETIIRFERICULO LIBERATUR 
prnm 


jncm'. 


IVewi-i&oi&zs 
VAr&ofafJU t§sH® 

^Baga 


r ! . 

Mm Tjmsmm 


.. 


iMlRGUfTHEIM 


ts do bless e-fundo: fidraiffadfi (it I^gcn-er css tfoid 

^ ^ <LS ' .✓ _^_ 

£in fetter Ban znafbr frifb Ilf jo dnB-n0er jna and jjoat 


<An feimr tyan znuur jrvjt 
c ^an^xfun aa^jcinmt- nujle Ijl : 


flfdo dn.&rigjarfra and Jjoat 
jjftjtaJuis nfann£rjbm JzwBnd fiat. 


AlXDAX IN P ROP RIO GALLTJfS SOLLT LSSZ TIMLTO. 


Lielrtas 


ttirrnENM Tris tit ia Vo ujptatlm sequitur 

• * OK.Ulf.S'TA PT . I. . 


Txiftxtia. a tig dcJnr cvmitMiturazwhk^srtx., 

Hoc p rasJats nccdumgawhz vera. hiilt. 

^ut&JlmoGjtfb twdjfrojjerjrzucft , 
c^ktai^m^^e^^ojjls /agefe. 

■jtimano&m'i&ejh (cHeus zgitiy 

J&n our cum rccHcjrau/h » 


^ muGe*”'" j | CD 


•^ar^j*ST‘ 


wftv |:vm<t!' 


TljRA^ONI CRIDERL NOLI 


03TZNDLN wFlAND 


G/w ivicram fdem vix tainm n 


\es tactuit mm 


'tancLfoisjpi 

Waj tr vor, 


ruJutunlnnn 


en vun hrrm 

mm 


'H'aj/r'i'/'ffffimniA 


JBCIA CURJS CSTJJV££RJCULO 


^jfocu^mno^vmiisjvm irijrtmm, corpit tracundis CONTZNDZKB Non 


o£m 'd$auer woltmi^roffcm, z 
Wcfpcn ndlm tyaum DO 1.0 DOLOSUS CAPJTU'H 


'C HLOS ‘PROTZZL 


tla/nupfh TrAJTAT OCIAJU QUAM NIHIL AGERE 


})PirRJ£EKtN’Tm Hoi 


\inwn, in ortem ayitatjfiier dfe iyitunJoJ^itat OkunyJia 


>c mmzLS 


7 & ». 
U-wiiaz, VlTiLS QB6 IS TXRE VIRTUS ZST 
i A l RJiEfNaRAFEN^TKINl-. . *. 


WrtVSJliyMjiLJICrtlTL 


cmtwui 


a.nwu) l\pms TLRRORI : PR/LSID IQ Q- B ON IS 
amdmm SACKSENmusw 


^rtlftfhxs; idV^J^rupacscg 
•d$~frcvet / 'nwbvt$tarjiacmalt> 


■m&i 
Xs t STJA CmQDIE^IBRgVX ET IRREPARABILE TEMFIL5 


kvm 


mmm 

*Jtl&/7uWlf. Til* 

TjJ&jggjm 

WMMWW/A* 


WUSWTM | 


(mJt 

<77/Iu 

vffitm/Uk 

vmzzgam 


BpnQMl 

ysfmlWptk 

'v&y&m 
VlM VI KEPELLERE LICET. 


RV VS /.V II\Li. <; 
Amor causa 


AMORIM 
m/H 

witgjp.to 

|r i|a WKFWM'JSPM 1 

TfW'Mk 

1 i'i¥ WWiBWMJIi 

I 

j 

1 

? y/77/, - is^TTiMiiW^i 


fiaKmXJfk 


OUMMIIM IN HOCMUNDO BQN1LM, SaAiMUMQ,MALlLM 


rL aiminepuruirij ^conJraSiPTvmuM.- mau vi£wf(L,vias 


tmum in orDe, bonum cor 


unai Taciturnitas 


iTlCIMlHmltaiut 


Sjfmiolm inf antis: novitJuLextern, temjjus. 


jMLOCyiXXy. SyjTiat Tnatumum. 


fflaz cut find i 
4 t*| !:U" 

■fSP! 

.Wxi|i£ | L>^ 


L I ■ — 


T- | r r r| rJ 

E3 

LZTij 

FfT| 

tJ 

jpl! 

|:-J 

» ? 


yj 

LC Ylff 

Y“"' 

yfi 


UIACCIIMIILAT OPBSj ACCUMULAT CURAS 


>TbUTENBlWamoit 


^mcTmifcintur op&Sj trrvfacjriaitii maionm,:}lmc till cur^ijjt 


<ericfzLj nwlcjhuijuloret an^ 


'Vie/aider nuicAzn, jortf unJ /aft, 


TEMFERANTIA ODIT IBRIETATEU. 


Sumctrccfit lit Tffyly&it 


lies ‘Batclejams entzmey 

hSYXVA31 


.umus ay-rum. 


Ithym/tan in iJ^radomdij'bicfj:: _ J^sr fyeldt, /as ScHtl 


das Otojl, dasScftn 


JSc^vein.jemSclmerh ihm tjru'Jii. jDz ftgyerujrayzn. -yfcjtivrt;. Hums .SEOUL! STATUS 
n 


nrmsPAN 


Quails alfusjbltis c lt&mhj ordo tznetur 

Gan curru-s'iqjjtotolls in- orit vifct. 

fflaj] jur £)rln.usg daft bS^/tdriuJit 

Sofcfic vnrtoMcdzti^crz^t 

Wit t/trcnt tttycxJuifmiuid/ 
^0eHa&n lurcl In We fits ro. 
wmmmmmmm 
W FIORE,.JN HONORL 


/TDORJ Nurmi,. 


xtus dlwwyrjprruz 


marm. 


mam* 

’ER5 CRIITABILE 


Alsbach 


t't'rt'ir < 
Jnmcmskj omnia 


COHA-Vdi 


CmLloco ve& e&, cortp^jn^cScwVj 
9h^JcliirfSaiiflem MdmmOtinbt, 


ommoy, 


titybom liter 9u)tiit jo fprt, ^ 
9Mur mio nofjt ifafdcfes leprt 
~CrL1 MT QUIYOIIT 


IBERG2AHERN mXifzs « 


ayittjjvJjfjlmrimjigTVZt, vFina. ^^:cmktjm.vo[d,tjf[t rugo 


pc wks He ffmnics, mv r&mosm. 
IAQl ttuJiv mjjua. mjjgcjaffigijulk van 

(^lusl^Ji^ii^arri^Mz vafet. . 


-£)(> mhv fchoit afoi nbaiae&HJt. me re RATjom 


\tvtmmproptrarj 


mm 


wvaituitui 


optime bomi. 


mONQNIA.. in Unite. 


r-Tjo root ts uibercSciiaiat fleck 


cs mrcuw 

f STlTAS PILRISSLMA P1RTLLS 


tnonouros. 


>atijtctti&hgmt $tvfs M HHK! 
s&kft 
duscinemmamiw 

aitoergept 


P'OT ENTIlLS #,# ICTII FUEMINEOr iiTTi/i T 


VilWH 


■>mS % 


S& 

V ' \\ v 

«.W« jjtf" v/.v^s 


Ml Id// 


fitrluz ttjrofsm nu{[o mferanJa lal/cm, 

\$e/jcn&rofa. noun cofi^ctcImentuL ftlem-. 

g0 

tobtat want id) niKt, 


^bcr mires mftrmjdt. 

^u* foty* verSeutuitibid) fdjfo. 


■’ ! L'H!::! I 1!! ifni.' li'r.'LH > jjl»»Mi! I 


Mon zangit magnos 


[OMBIRGei 


o|ts nimGt OMuCbk itrmat mit 


iretmai {Team kamtji 


KMGLENGm 


SWfis [u/ifrizm nmuoju^^ccjuf^u 


vtrej mum. 


mc^afnhtsW 

'TAJ6UA CJII&W&S 


pHI IN' ARABIA 


otitis ci^^jjiropcrimus amlaujU 'vxbm.jid:Jrcmsfuc aarrit,diUtj£uxt. 


J^erem^topffl (mfjt'dtr artier (at 

^—»w « »* £»**■ 

JLwidaJifviim) sfatfzhi eft ordcJauJira,, yHi^oulusJirmjt^^ 


wti pcrfhvtii$ 
miMWIlM .ya 
3-fjc jjnjsad alta lemm 


’cit a^^!BorcasJu9^uL 


rjms 


her mdtuperca^rtfcftDeSt 
IQMBIIRG .Nafia/pSari 


icrtas liiefui vale./ vale, rr^tutjbnjdzrr. Vivirrm axmatiy vumdw necMartia, teQ, 


harm 


- , oruirm J 


Icfcnlion BaESMSaMgSf; 


“Alterills damno 


EtXCRtlM 


twxa, aJizruu mnan jirt 


to- wit tins wkmfcfyafrmDtridj 


^hd-icr.^awocifi^amn.t^^ jHj|||gfe:i'$|| 


KmI J\fon tajnjpwici vuflJmtMtbOL mduijialtzb, Qumr^t'uaSvm^'Df'US Lpc dvaurimLi (o^mh 


>otifojltfctg iaft> Pi Sij 

iT-; 


w£m 

n 

^^SElSI 


■ 
£ 

iwSs 
JV£ NIMIUM TILL 


OEKERSLOOT. 


QuolmpistmiltsjulasTnarisufnSusimJaj. ^Lpa/filtTum.fimfati&eStjh(^uLjd&? 


43 


<V3 


yj 165US 0££0jmiVtlS. 


per pcrfundaiitCx>txi grwtit 
tamuj) nickfcfwimmmhet at 
1 

■6? 1 


UPt 

irft fids. 

Iff 

iff 
c$er tpuftcfi ia^ainmmmmr 


PwifmatJjammr ttrtD ihtSos iegt 
mM 

mmwM 


fLM 22 

<Sara Hzrut nfknycr. rotom Jumcwfsi 
n (trrtrf? Mcltf., ^Bcit aefakr Rdotation „. jJL OPUS esr JifflGJSrM r 

FW&.S DOCINDI MA.GLSTXK 

-^z — a. r ^ A* .11 '.r —•••*»• • •—■-•— .»>■... 
Bg 
tLAOTBi s mwsnms. 

.OticlCU m Un?am ^ _ 


Iwinim.iniutiu^innRMr 


Ora^tant^Jetn^faiis &£dmmtp, rw. lutm., OrtmsLtfn narnp non coatwatjizpi 

yS-in^amifts^ Jtvar mjc^avQSt 
o^otoJwqmaftauffibas mat 


Qkrborrterpnfcfi tlT ACCIPTA 


iKyenrdy 


Xkco && m 

SfcSSWfd^tS^fe [SUNT MU2QBA LATLNTQtlX 


Se/'n^jamLudmt corrio coo- t 


fwMiimb dammiformirt •XOCttilUii' 


■ a-'CTTr 
L^MlU* 4 >U\\i 


1/T TZM7>07M, c5/CJVVd. 


^ f ; 1 1 ■ ■ — y. 

He nos mid&Tnw'Vinmis 


<lfcrtito;dmiasfe 
MetnSnfiift wofiatfefrQcmeiit, 


Aeofijs cmumnidNoUs inhvmJm olds 

fre( mkf) rote tef miter fufc/ 


M 
(Mmyiummjka) ore da 
’firecf ftrtgtjtt Somntersstk, 


mown. 


zucp at berJjvQent muffkgm ,, 
Smfttfjut clmujjttm mr^cuug 


Jut winter 'EJR3CUL0SA X&MF.MTAS. 

'Sk, ^'> > Palma in Italia 


'Jb^xjtwiciairm, tonJzs tnautteLconan, Hocjms, vtfijuLs domino cwm^opccb/r. 


Scant fyjn,Mupt#m)ttet wirt 
$ic knatisMaiSwm fcfht. 


1 to WXJT VJXKT 3 


Orrmiajrra^i rm^s^iMns 


pmljtiQ (?ai> tclj gcUtiuwnv, 

Ofteh bktt nnb mriiiCrcditom, 

Oftiticercwfichtbaijidiai c&, 
J^k6c^^eC{l(ge^itffbeot $ra$. 
a 


PATRIA 1ST UBi B£. 
t6djb)j Sarfrudtn . fp-j 


nnp.wi’ 


mtrswoi 


Vis Comers wider mum XHUTTXjCTUS PGTENTISSIMLlsS 


:CMBOCK_vi ibwarn 1 


'■omLe&ms 


Ctipido ucmbit iowat bmxt, 
Unb fie hfdntu^agaifpatwt 


tecrtmnttg {pter nut g 


^APim^NQN GRANDIS ULYSSLS 


SCHONHOTEN 


jfm MUfij injiiinioSmefiim- cajyo 


t, AW Artx 


(idurcmm cbrisipjh. 


'tmwi, 


arS/Woui. 
iSAT LLBIQ. LOCORUM 


Isares 


isnmatmcts 


^Simmrcbtm^muvS iiimiimmMiu! [fllllff Wfflll'J 


'IC JUSTA KEEAGULA iLGUM 

Dome sctiTiCA iNsomr. 


mALCOURT 
V 
>1H1L TRUSTRA 


s' l - "y 

bbivnicptetwas braitganmft. Afec OB SUM £ ON IS NEC PROSUM MILLS'. 


I ‘JHeU nrm. cd^w /k^jrentiiem daryd, 

fflMi_3K---*- 


% 

frnmbasj 
'ft am Mf 

$mdth aefdptij/ 

Is/cujtJ ofrtcfcpew, 


Jhntmavvmt gemr, 
Hefofemucftm ya.nr 

mtem Non vi sed art£ 


r OLTF£NBUTTEL 


mypium mwmo comrmncjn 


mvtSu 'INZ5 COmKAT OPUS. 
rmtuwr 


Hrib Mit oh far vongidm- _ 


imis soLicrrus a curls tor< M m\ K?& UllZT\ L? vA 

Tr 


SB 

3 hiiflPjiiii vTi *j 

fsmfasjt 


DMO FLOS CAMPI 


fCms;Jic onrnu ntmteJteriSit rwmo 


Hi miiJijneuntydm^ijh^ rapaci 


*i 91/9IAI 4 fjtiMWt 


ITAAfQRTl OEVIAM PROCLDIT. 


0mu vita v&nit morHymofs oovuv vitae,; Sic homo 

J^tr ‘toteo$t jiec unbfjtntm (Sn, dfo fjttttl 


mutter 

^jhlDACJA SJJVC JIOBORE 0BE5T. 


luRZLtA m‘. 


TW TTlMTUb 


3k>rfcui$avic(c't)cii icoyato. 


ugi 

a«*»' 


fe 
ft-.? •. >-wBm 
Multiab Irriltate slixlcuntur 


\VAU^14VUJVU/ VlV^l UJ'XU 

“P>rtt>tobttt biurb umtuffigfcit, 


irgavuv. 


£ST\Y 


iKVtlS NON- ALKE5CIT. 

fARLIlX IN ANGLIA- ^ 


Ccrnnwi/Tuyniaw-Zi 1 crii ■ OMJm'IA DOJVfAT AMOR.. 
5 I % Ckakulmovt 


7 ■ JgjBBBja 
’Jjferz'Qla,, iwi^tfamaiCi 


'rvLyinncil. amor. 


'arva vaunt 


Jpttt wirt bit lit fin a&ai ! 0M%tt 
SocfjJfttitnm/ttgirttsiwb (efimqv 


tmrnv. 


etwmgm. 

hV<.wv»« 


'rumumswri 


~h$or kkai itidtis iowat %xd) 


3 


l S1WV 
LATHS MEDICO END [GET. 


lafuuujcvnxms 


VOtlJJl] 

Qui IN PERICULO YER.SATILR SLCU RITATFAi 


CU LZNBORG 


copra. cSt olrvui cap 


■cum. jj!^2EE!i32te2E]2 


lUfei* 


VmPWENTlA. 


J{t wcoaii/Tuix. -vtfciwilLthJrruus 
wrs gtfft 0)Vt A : 
[OIERATUS AMORIM TKRTTirM OAIICA'T 


^Jhmna,njin^Jmwijier^ 


amrcvtmu. 


oSkm ilthubvidtmi 


72 irtOMIJN 16 VITA BREVE TLMPtLV 


BUtra,, 


roiwoeojri 


IDertfwsuw, mufyb tftmbc cm fttam, 
^crlKmtnmvci o£b mfs ro$r vonlamL. 
i dc Mm ivucleo 


J\£cns trdeMhi\ 


amns 


E5S iipigg ViMi 


lifti 

wliS 

TIiT£7niijM 


5JS*2i£ 

SoLtmCOELESTU 'FIRM* SWVT. 


I'uuHm. 
< Jtrram7^fr^iI& e&Jo(im. Coekstk^irnuL, 'jJtfncitis £mtmm, cotJuxjmia-tjrrwj 
ifsTUTUM FIIN1MMEN TUM IsST IPIETAo 
j> GRlIMBACtf- j j 


Ifnkr white 'Pietas istmaiim virtus, JVkimfijm ndu^ratus d ist zBeo e£h. 

/Illcr^ttwjcitbctt^flutbcunf itf/ | <=^x> t£ 

JDk fttfLesfiirck miri nek tprntl ^ottsfhaitkfdiiQcfM# ift. 


46* 

-Deo/ non Mammontl 


N'mDT)6dfcmrej)otest / opifusp c&thias, 


mens. 


%Jfjupj‘iqM biettatpf fatit 


WrJi ' 1 


Homo hcmwimors 


Jrarsf?6&6xc ifim-, nm/atP^ m m£ enfe ,: mkrj^t itajmifummrs 


Kit JIt 


?$!!SS!« 


CER NONNl 


<nv vdst amvcmav 


<&manei Jeatm in carctrc ftrvw , 


RtNANDAEST iRr<4»i?!* "»!«»< '"a!'Wwl Tnrl'i'ii ItetLS INGLNY JINX MORTE 


tfntjM/JDEUS ejtjb 

zr~7~- 


'rfjijjjcr ovinia,iM>ensScdjL'inrtTL^jtmm,coLin^ 


J&rrwis tzbemicuifu- 

ogiai &ott km %am 7 km % 


amas 


fp&urfjcatby V °A 


mkmimTmv WOtnrm, 


i opus esl hommii vrin fumfugjj, 


Cammoda, ds idrfojiit mdwr/iDFJ 

titidjjmfjtifi. j vaar, has jwlSftept 


ihtfs c $ott$ wortcr ci 

'mmzsmmz a< 


'0M1NI 1ST LUX CLARISS 


Uttf/cbaiutjfrks, 


y#J8iv 


■U22E222S322 


'CJYtlS^tM.OR TALLIT A3L€NT1.M. >vmc-ui. mom 


O&ft dti imtifi tftidper geftafc 
cfftwam, ftingegtibas ember Mt 


gefdt 


Pro rkotont. _1 T mores. 


iw&iTzm 


wMP 


JIM DLPLLUTllR- MALO 


meroti. )MNX TERRENUM TR/tan r 


TEMPI L5 


fy-udmiisjui 


QtnnfO- ixmfntJ halenf :tempvs Jggnofcerzifjfcaii 

£)rumj> ntttxf'Terfelfiett uitbc^/cfcib, J&tfs* 


rSSSjrn- 


‘‘liiuii, 


LABOm NIHIL, 


iiriNim 


ajupcrts knuinijiiolcu^ iabort, JVcmo^tiiJypri^hms.ab^ iaiott atpit 


'mmi 


airuwi 


'on otrme esc Jamm, 
TATOR JRABO DIBLSCLT. 


PJZRILSIA AllXiUSTA 

74 1 STUS JN EERTCIILO SECURLLS EST. 


PLTRINIA uim$m 


xj imuiupjoiijjiwiwis ^a^u^nrnuvjiark trumjmni, mmmt. iwxla ^ 


Jpodi1tc6er nittyutro/t cdBcit 

piiM'SnllMniBiil 

|i>U! 9 ii»a>sinffius’.' 

iLiJ»Maii»«tagi 

—- p«V./ .V,, 


■ ■ u iitr. 


-MATXJl ^QiLICITA NATCXS TURTLE R 


'TLiWWS 


vim^ujjbrhor ^ngi^rmjjvllos uttumtur 

ftiitJornigm 


'baft ifrcfangat rnogcti 
krvors tiuntfo ttamw 


pmcutai 


JUS AMMO DECLINAT 


druHMLSj Sic tvmido Justus crizniruL 


mfcnbcr vcrrmftt 
wMtrfimmsf) 


miaxi 


dbfailm nacijbarjdt uni art 
— + III iriri ■ i ■' ■ .. . 

■rnsismmissimssMmm^ 


STATUS HOC TEMPORE SORT 15* 


Smrvrm rohzfortis confcaufiit aiUmim < Slufyd J jffet ovisw^xf^yrcc^SahL jacdi- 


XlCASlO PECCANT)! FLCGJENPA EST 


Sukra^^TiaJbcoJl vis cmjii af&cwns eSi ranwmm. 

OMwCefchvksJtwers finmtt, Jhfs {aftersur/it£/fidmjffetfi 

ffas nous tbavoafremJxrt hintamt, r^htin tpiu^ tumour pifu- wetfs . 


mswirM 
MERITQ PUNZENm JuST. 


< ■ I I ■ . , -C--- ——• C ~~~ 

^Dirwnjnmb e^uuni/puiaire. Ciccmia,!A/&\!7ntmhm,j^ Lccfa^aBiL^JiidrL- 


'PJECJWA DQ.S XlXOfJS, &5.T fflJtTlLS 


in Ttnnnurn. 


kit 

_i 

k 


Hfigdjfcw&gefi 
tttmu 


Missa 


mrs 


VUT/CnlSAlM. 


Mors parcit nulu 
- - Curbing 


$fcr cut dtayprcv 


75 


OlC VLORJEM, CUR NUN HQMIN1M 
Cur non item, homini 


imno 


^So wirbercmc/iverfo vjvDUM esj: 


TVe^fmic fxdanfor erntis £jt. opusjjfc 

C\V\vatv: 


lade xwdo commit 


tDuIli mlli rapax rjnfemer vidtiint umftLSj S^juo^Jbmuazs 

SlIFERBIA NON VZDXT SZQUENTLM MORTEM!. 


Zia,<x trtUiujam, 


nwrsjajiittur. 


JhiSott'tierwit 
ON SPERNIT HGINTL? LARGU5 HOMO 


vALCKMAR 


inter voes. 


<Jpeti anbcrtt tdoafin, mkfmdt 


IXRPrTAS iSINE ATTEtfTIONE QBEST 


UXtQjlX Vtpui} 


mm 

m 

107 
Uw3^fUyH [Si 

n 
Sb 

giuHm 5P~1 
i ibr» 

111! Us! VERBA NQJsT HJV?VNT VEREEBA AD HIBENTMAS1INT 


■>£. dftbedi$l>era 


A?/ ^yzrfiaunt et durn ctjwvuv vertic Verte.ro. tunc ndtuhe am rntunie IcntcL. 


eJpcaut mctib afin-firacfm&ftcfttcr 
crfortwntnimtlmtciixs t 


Q^A VIRGO SlMPLR IN PXR1CULO 

1 


CENERARI INIllSTUM £ST. 


immtCwi 


&ti>6gtfcm--£per if not bar, 


OS PICE D0M1II 


173 


iiHSjU^husb 


3f7TJ 

jJT7777j 

FTTTTii 


r>mm 

LuTml 
TCmT 

gtTffgj] 


r# / (q i 


> vfe A , 


:ti& sunt imp 


VIRTtITT 


extrmam viatutm copk ream. 


D^fcfottbcr^Smif ekpo^mtfri, 9fregatfc 

Whs erbocffasMen auf^rk . MMX 
r^MmM 

rlrvW 7J7T7SM 

ftnCOh EjSSSSs Mm 76 'O'VUtt' n\«\\v.\.\,; 


1 TRAMS LINGUA PETUXANTIA TUNIBNT1A vLST 


ILLXGlGOt M 


j^mamjJbiJorem, kmcnlo. Cany at dii^usyarruL vain fommwi. 


^dCVtt VMti nufft cutim 


werus sembsk McmrmjxwE. 


iaf& nufbt mfojmfpatw&o/pff 

3tdmcm trite rif^riom^ro^wmi 


Jricc mjrums epojis pajlcoutrt noted. 


fflkmmfo astfs euffrdcfcr form, 
Skft Ms imam) afctgdwtt. 


Ouit txr&ttejttron off batvi 


lOm 


\lWDJWJ3d 036SX 


jfcapiizr vzfii vodtanAjujer adjfai ^ntmlicljtarct cgjitur ut comedat. 

damjmgterf^idjfyer imp. 


fcpfcpwcr,j 

manner 


Ss'St&ii 
casbt ammojit co rpora caSht c&ryfso, 'Jurbir mm reJamtjfoi 


WMtCoit-Zw 

H^crioijrewbi 


ana® 

"s 
TJX&5 BtaMS&M VJW3US W CLARAM THREAT EAR LILA 


)tr mdtrftmr. 


'Jstxefoat tmm'Jruo turhal d i&fujym uxdaj J~(amaider ay/fa. 


-1^'r -£rno ftixiftiom gmufcu 
9$k ait{3 bent Oftaffer #t$in 


emtcllery 

► 

lut.nxmer 
SigBiHi. 


NON SIMPER LJPtE VIVLNDUM,. 


comduct. CranuuL mfjrrcjjlc fwmojmla, hut 


Ut Vcuris w&icresjjmtiiL trtfti turn 


agSHSi 


. ' i- 


'TJS JVC W fflGJT WJttlM 


Grenoble 


trtriWL 


(Der 

$c$aimti manftt !5>>* v 


GR/m MU JJ1M 

)RTWS TJJM AmMWU6MH 
Si 

Wmm 


■SEES! i^SSUSIM 


JPOST LAPSilM RE6UR0E 


fa Tndm in crmuwyerte 

--= <■■■!! —- 

ittMakde? mjrt moimtyjoA 

~lfau(km, 0 dfonfcf hmMti 
^icbifigefaSat, fncpiS rapt. 

=_— — — — 

Jtei) ntetrioffidsbtr'otiS 

a &otti$is gt/nm, bimjnr 


Iniufr, •7^3 — 

fpfF| 
WSrJlB 


>us jwro Dooms 


mQjffl4 

@i7i?Z£j7'i27[k H VENXilARX SOLEM LUSTlTUL 


'cubrlumo 


vcnm 


J^iiSonv* a& nwrgctt tpm> PELLS OMN [ TEMPORE JLAUmNDUS 
J*lANDREC£IUM ifiHawCT-4 * — 


mittbrm 


pa 


"Im'.i-I'II'--- ■.■in. 


ABTLS SATT XX1LLS QRIGO 


Lmirentitis TOVP F 0 


I jy^Mus alti miuuAjm mrujjd cera audit- 


tint pm&tirt, biefcs gCutf efrc^ 
&k crftr dcfirbcr Vkpf geiit 
>RS BONIS NON TIMENDAUT 


■mortals 


d bid) o < tbbsforc^t / bcam csfmgt 
Scpwwfo nutbait Sobt iefyt mgt. 


>fttrrte 


£& berjcfioti ifmbas (Sat Srirft 
k-J5?v 

&&lV 

1 'If; 'Tmfhis vuSt^mmis rndjOim, riffiici 

$\t ‘ffivw ptavird in focffart. 


cmmus 


xmov 


c^tcfcfijcUcfiifs fM ifr ter ntttfc 


yfcmfitbm gCttyettbert ornat. -'/MHWUlinn 


iNUtSTLES MAGLS TENXfifAS QUAM LUC1M DLLIGLT 


‘S.MaGM lAUCENS 


cJVon lenoUtdojjot&i radiosjiajbrrt diet Mcjiavajfus homo jySUtix radios 


AlATXRNlLS yMAQN ILS AMOR 

IER 

ii«»i 


[h?7! 


'SMS 
muktx 


\Nits \nmpims 

S. .MARIA DTI, PQPirmRo. J B^ ggU 


5^am,jKuJ^uiii^ mundmo mm nzfaxJam- 3\loweri;^simiisjbrmim) 
VlRTlLS ORNAT VIRC\S 


Sv^crmana. isirtm. vtrhisggii cdAmti. 

CL(fo bkcXuqmi waft bm Vffatut, 


\tjjenus.jfrfilmuri color et -minimmc 

Oftit tiifaitisjUam irnttoMmaifcTs 


vocur, 


AM-omm WJCe XWfDUM. 


WlSCOJV Dr BtlRGtfflm 


Sjotlc volyMes, domo,mufi y ctjuarib Coe&.jferco vtcrnii^n^alamLtiii 

<3olcm bid) (edrtbklerch verttiit 

‘'"V V Aj. 9 A . t>/+ .t ^ * A . 


Ifatbnurnacfjfr i 
CCXLICA. CONTXMPLANDA SUNT 


tmM 

Non vEnxmtionis, sin urrm cauxa 


mdla 


tJkfefiitoriitiimts gujfa aufsrufit Extrema galldii luctua occueat. 


fort in KollanJt 


tftilMmtmlo coTotfu^untTw^, aujuorts te&us.Cfadt^oSih 
\\gnxrt. 


trajijvillivimmwrL 

c&r&pfsvogeC gift apfc (etk 
9ft%put$ai jjafet tittatt war. 


iM mm affitsM redkcrjdt 
j&VPIENB FIMCULUM PRATAVERE POTENT. 


Drbityai am 


CkCryws vtwjiJms ctmjijt conJitm laths \)itat^Jic^nau anbtJitrtclcL covet 


c£$acl) mtckr^mfcr vormmji wofy\ PrUDENTIA PRJNClPiy iSAgZftT iSUBDlTQS 
^ RPM7L- jj 
1 Smihisetcbis 


Ui ihuzjuii awA^mjaturjwa 


cohimix 


Rerum omnium sua sunt tempo] 


Cimdaj'tm rcrvmjuoljvti: jhet tarijnm coin,/ 

jy^rt novo irJihxJujnab fitrunJoJwo . 

\ &af$ ailt bitty Ucn tjJrM 

Su tmtitm m it defchiiknfiat. 

^o^tsm.Truimg, &&j) (efict 
®k $c$wm tvawjkfcp ms cmd/rt 
INSOLENTIA RAKO PRQDE.ST. 


mmuujis£t ftumUi amjt^uin- ahum,j\t ctoTfaviko vcrttic creams obit 


*Mxi fbfytr'tyonw ifh uff)er^ri>it, \3och ^ocffafttpracft iwb u&ernwt 
q!lS wctm Qtawem grc $ fyanfhiwerbn: ~£() utwiikp \mi^cif^o(kr $ut. 

ltjyife&yui no&ujnrocfufitfiosixs Qom&jdilomhfmw 


isrtuns 

HGNILS M/&XOS >5APE GERIT TITULCLS 
i jkrfm tVogaCgmfc, ttfrib tftbodi dwunmtt^rmtii. 

xSURJElRIORilM MONITL5 ALIRES BVfcA NT SlFRTF/^TniJt TM 
tmtttberOfmg ICTUS LAHORE ADQULRITIZR 


Thim mmjrimmftrmttpuktmma. ra&ro, Si aynas, utfit micLts escA tilt 


802 

•l-rH 


,'PSS 
XKBA NON jumcnmr 
KH'lt 


ifolcta. veA^avdjmgfihis m&dc maljgno, iAcilttslioc varijs collide carve itohis 

fi^nta^i^s^utpmpr^atfdmrr^l wtit Xo 4titnmat Jagai afirt , 
\'\\''M. 


CHRLSTLLS iSliO iS'ANGUINX BX^HSCITHDIT HOMIKEj 


URsmruM 


iSicfmtmi'^Jb Cfinjit crtwve. iuo- 


tliiHirnifokk ( ])ellat!msja^utni rcMi 

ffrut wider gefirt. •5 
’0 V3CTU MBOMft'BUM. 


.Mncenth zT.ANAS'Dvsir TejpJ 


Sjonte utmArnn a^urtJrjjjilhi iAonrt Sic, (am rui'przfims ahscp iwcnz tenet 


ober^Htum, 


Bicfyat, wots fatmmuiofti 


|E@| ma/ms 

ifeSi 
iVi,y£ iA GomoR im 


URiaSILS CIRCUMxS PLCTLLS' DI&SIPAT ABN - *S1L5. 


'mJalcoTuJnts artzm.■, C^utbiz curator cum/itds ocufos 


rfhanmfep vertret&Jimijagit, 
^uvmmficaeS^ntcm^rtrMn > 
ViPR**/ 


ItRLSTILS PROBOS TilETUR 
2^KEcECK- itifriesfanbt. " tmM Lxblllo mi 


AMARA Iff AFRICA 


Jut /5e(nt M&wt por biefcrJeit, 
J£ui So&atmtfy in bent ftmt, 


As^iduiTas jura vmrir 

XM OBSERVA 


imitarz hum,. 


ttxmti UhbCti? 


r JMJS,J(ec NJMJS C£LU&TER 

Sim Ufy text, <? 
&mra.t/!m7^&jebJ^TU£bio^^ 

^xirMOm^fcmt frringt grofTaifcfcto , mt&r Sqjfai'm mifteClm, 

ojJ&iaitcp vidvateivetfik: J^crfS fflmvtminmi Qktv q0t. 

TEMPUS MORTIS INQCRTLSiSIMUM 


Wiitnoz Idmli vmri&rjlmiihr urn Chni&rfio: atmjw writ mkritus 


JDcr weijbait tbirffy timcp vmvmtbt 
ffiirtvon bcntfflger, mb xtr bitit 


Oms bcrjtiaer mb paten per 
Sdjaw wk bcrSo^twwt mtgefcf 
-Dlxeritxve vqllens ^Ac.rr.r. urn 


RARQLA inRdios.\ 


JifcenAt ^pcbrcjjrazis lgfus in ar&rtsauurri, Gnaittt etT(moS;-utlgjtitinA cifu 


letter mp 
lamtifeiti 


816 


NVIDIA lSIKE CAUSA ODIT 


loranrm 


r mKTt7Wn 

iHntXm 

psifjjt 

'■ Hlk .mUR 
vSinxductosiblls 


IMP O TENS EST 


xumiSsd ami Ceres, Tmferum comih7i±urmoreni,l3cpa-s eSt stznm (minis i&T)l 

Skjufmt tjjm “oat ctrmm J$ott 
-Baiduas urit> Ceres iw ber w&t 


craw 


8 

)AMNTJM IINIU5 y ALT£RIlLS OQMMDDIIJVl 


maw bit 


uxort 


Sxi hm mvm’gdw imJirt 

${ 4$4 t 


I two was am jcpdbcit ift, 
$d\ o0ts anbertigutw iftMbtr frift Sckaw wit for Oka* irtt 


iwdttt^Uum, 
EMIUM 5IBI TIDERB, PEKPIT 


m in Italiaj 


$bit/eb, mltumimjrrzdaj^ra, fujtis 

tvenbas um$dmt0pnfffa 
&rmtfs mcfcjmM mCwnufftt,* 
YM/iji/;///////. 


UXORI ALIQUID CONCEDmmM 


Jroswai 


'IVomLijuf.ttxon amcafe. Ttye/immo m&jnvjhj. 

Dives qui suo cqktmtils 


Ut Cjviais di^lfmrrt, 

d[s Digjm eifr&irfmfmbt, 


&<&3t»Sfainfo. 


LB 

gg^-• 

IH 

|HK)' 
■7S 


homiTus^anJtnt virtidt freaii? Ce/mt Jlviti&jvirbasarnica, 

tfttm&r tveifo rw£t 06 Ja&cfgdjt] ait Dj&kfivnd) fo p$t in 119 OMNX tSCELLLS 6UEKRAT 


^)cr lafter ifi 


'xmxfJaityKt. 


RANDX NXt 


'.TMTULJjn 
'Elixs vim abutetur quam tlmplran tlr 


S. IOHANN. 


Qn^jieriZ JorudDei Twirls cWTnwnticLfreelirt, 

III on id alndamur, ^Juirecrecmur tjs. 

< 0 r ' 
a^rufcrmcpc pbni vevtit. 

i?it pnfcrnv nufy itttfr 
lUtb vutjwtt mifstir 

HSH 

TEMPORE PEUDINTER 


TSi opus hoc a&o T^iltprud&iiuL uk/g, Vrcderibm/Jpnp/ens, abpJvhiTCL vile 


mmai 


lie to at 
pn*3g pL\ ,yT 

T" r -'' T — DZUS VUNIT IMPUDINTIS, 


m, Jvamfi newt, maimrijm vidareju 
dfcdCfM feat WatUrtctotmit rtckst, 


Dim eg.uusJSTu 

Jpas grtwfm ttHtfJcrpf^mVtif, 

\ALUTAMI ADMONITION! OBTEMPLRAKDUM ZST. 


denSacfrmhtter 

JaRJU p£7 VJNDJCJZi GNA SUNT NATURE MLRACULA 


Jjica in Italia 


GiyiaiMifnAK i^rrum,j£/ammp rdrachd/^fn. curfu. navisj TmxyrAjn^biiz^uj^'at. 


JDcrJDcntajttJtt can votfm 
Tchcnds fcft ai 

Hi 

Finis vita cdk^tderanduj zst 


marts nie* 


, r e 

im f^as,dvma fmwi. 

M vitajwm vifajicrmus ent . 

$ faffrd tfti mil nepfetti itmlrt/ 
cfaw apit txis cttb op es far gufc/ 

S}‘\i hwfifo, utfmMsdOr icit, 
Wnmiifrfip; 


jSUMMLS PAX PEriUCIXLLS VERSA-TlER. 


liftt an lirThcmaw 
alma. vyaturbiundis, J\e, inmjitiur, djtr y DaL 
Ill 
>AfQ MUNDANllS MUNIHNO MQKZ'VWlT 


in.or6e, Q^^uildaiu^Mor, moTtfuoJkca-e, 

J&k&ti£mttfcfrn tttter flteft, I c^Hmp^miiyilcferfafrettlvrt 


JDiiumigcrtt rnies tjk gefcfit. 

1 PET ITUS A TEMP LRANTIA DOUINATUR . 


Lti cnftahis Fpops circia^rtro^alkniun Q^wttdtnurrhim. mmijs^umimxitai 


V>id} m umfcrtmgtkr 9m 
$ii Vkauernutt, tvdcfy ftinat - ‘ 


oliurrai witty potiwrmm 
ajpofommtooit umttdfft 

*: _ ft? ' 


>IAAD£AMTAT£M tSERV^KDAM CKFATASUNT. 


iJnjuihtr ccmm Idalan uk merit iastem y 

jktLuriJblijsi^timem 

Jpafer untfracft bat Cmm^con . 

SW &rl%r£mii(!mnc(tMxliciti 
JpamittreSterbas gifjb von i(tn . 
I'NVXDIA blllum pakit !p| 


22 

s 


1 


FJHPF9 


Sn7JTJ7»; 

sail 


TLiVtlDOS YLL IvaNTME TLMENDUM TIMET. 


iPatmmw, tmic/zvifiat 


%vb mffctwkniQimifi. 


man 


mUtm 

K4 

Mi|M|£ | "gg 

[>*•: 
rr V 

r 
IRTOTLS SIC Qll^/TRILCTU^ 


fflusjrrmj 'virtus hfd d i^/ca/msy v/fits Q^mrufr^rmiUd' 

JDwMmdnt 3&tumt A ! S&aSenuSt m n 

8 , '///jiiwiS 
4MDLU.0C 
UCCOC DDL 

i , * r r,nr r 


'MSp>? 5 S'f ; 


BHTl 


IN TIXTURUM PROWDENDUM 


txrJVitiis 


featmtuflkrjfaccbil. 


* r-vi • * ^ v •* rw **/ 

Setgtaprty'tmitt tr (cgat wil 


\anati smpi 


jXUbltur prdmulganth 


QarruHis, cmrtpita2£r& y ^^jbduni.in.fucmjm otcJwwl 


pfe/s {it ansfangainutbem nrntt, 

.CBRS IRA NOCET. 


SMmocavs ccrrrw. llcmm. 

SMbiturjCn, {rmawijy'iivi or foratm,. 

M fepat torwbasfi^&nfcm,- 
dftkfdnm fmtimnt bimy^ortt. 

JDe-rt Utmt, air (yrumtficft itt nofjt 
&utfft itt cmfam.mus (Xtiiaifott 
Rasas*. 


IM0«5 NIL DIMMIT 


fmuw m Vo} 


'JVon maZ/ium -mattes,flM inizrmlh ioamun y CorpoTtjc twjbm too. 


Jim votteitumber jcsertvmncn 
'3tva) (tatietv/o tm $it& ttitai from 

Non plus alb lt ,qui aliumden rGRAY. 


ABum findura,jtwuHmi T^tr^rtais abret ^vtSuibjfwLC CMtfa, 

&rtM warper fltofr mttaSmfU^/ Qkrmdttt a(jo tv 
Ocptverfaet emeu tier por war wedSy Ofta-mber wdfs 


aflniscrit. 


\errn\mv. 

fSflSWfJ 


PBLLDINS /INiSIJD LAS ttVITARX POTES 


Romans m Gallia. mfSvm 

I'liMlni 

\i Vi* 


mms 

SEW 

f 848 

T&iWJMimW 


mm mM 


-QSUS AXEPTO DAMNO QimSCLT 

US' Scmk>mirkmMat k 


C^mrio^ua,nnm^noiIos vvfmi vwvt&ii erak. 

^hi4dib(kfcr maiftfdmtfprm^, Jtker aufe a&t* 

J^irt uffbmfewmwtkerktng. fttm b(Lert^tvontfetC$raSkh&i, 


9 

iptwiyry 


LLPLRBIA iSIBI IPSL GUAM OPTLME PLACET 


CmJaShi rnjwlailfittartjhjlL twins 

^fl^fwm^cfe€fep, 

Vmfrrt ant tter^oMjc^. 


rzrc 


npcrStuijcrijcpe Cavalier, 

o^ov(nrn&piegcCflatfcui3ier. r escJT ccwcokdoA jmraj. 


$o!>ortjpwi valtdojj^irm4j>o 

Otiamtifi uformuttettwt; 


ajo (x& ffcpojieimmjtber wekjjttr 

isumt.fi srawiui 


Anti retro* 


dum 


wans 


)sgang0wutn 

,/f/aiai‘V 


Mores prasti rzlinqilendi siikt. 


•S.S.UnA lr. btAfra. temp. 


gQEBSIMSjai 


VICTU PR0VLSIQNE OPUS 


tfOtar Ttallv 


&c i3is amymrit oJotr dfu 


COTVUS, 


Q^fttcftc^b uffbkfttvdfs, »!N3U£TlIDINlS MAGNA VIS LST 


llQlXHUISLnBeteu. 


ritu/i^o&fi&jxnfare jumtbm, Jl£pc fumeris bucrum. y JlM>Jiuhis end 


crdalWmitfmb er crt\ 


nod) jung tma,t cut 
hm T0RJ3SS3MA 


ismuuwTi 


-'eruscanor. 


t>er wiwm 
4mom obit rmu 


Cupido rtcdtt m ber ei£t 

t< o" /*» t */ 1 /M 


mmmtri 


Pffbat &6mJifd&fc/>apffi jtfdC. lAFVUM VITAKE P1R1CIILUM £T MAXIM UM INCURSLKL 


ign? Mfoeifai. $ 


S:mittrLini^mmjperkLj 


■jllflllflljljll/IJKIIIIII.l 


Ju^uLjiopmjifaLula, d amyact ig/jmtuTj 

Mis d'Jiytis urdo mdlks vt crrdt irjjjd. 

Jfierjfrieb tuife 'biiJpmtytiqkit, 

$t0trtt t>iM(dcr ofay tit. 

%Kb wo bufc 3tugcnbt nicftt (dti, 
Jhiflti’ai crtmwtQ at yemcut.